Данни за компанията

Данни за контакт

Van Coehoornstraat 18
5916 PH VENLO
Нидерландия

Theo Faassen Transport N.V.
T: +31 (0)77-3216210
E: info@faassen.net

Theo Faassen Expeditie N.V.
T: +31 (0)77-3216234
E: expeditie@faassen.net

Theo Faassen Distribution B.V.
T: +31 (0)77-3216231
E: distributie@faassen.net

Данни за компанията

Theo Faassen Transport N.V.
Търговска камара: 14118586
Номер на ДДС: NL820964529B01
IBAN: NL57 INGB 0688 7602 01

Theo Faassen Expeditie N.V.
KvK: 50655485
Номер на ДДС: NL822856748B01
IBAN: NL23 INGB 0653 2686 10

Theo Faassen Distribution B.V.
KvK: 81089414
Номер по ДДС: NL861924022B01
IBAN: NL21 INGB 0674 5498 64