Общи правила и условия

В зависимост от естеството на работата ни се прилага следното тези дейности, се прилагат:
- общите условия за превоз (AVC)
- Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари (CMR)
- Транспорт и логистика Нидерландия General Правила и условия за плащане (TLN)
- нидерландските спедиторски условия (FENEX)
Във връзка с горепосочените условия, последната Винаги се прилага последната подадена версия.