Политика за поверителност

Лични данни, които се обработват

Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. може да обработва лични данни, защото използвате услугите на Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. и/или защото ги предоставяте сами, когато попълвате формуляр за контакт на уебсайта. Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. може да обработва следните лични данни:

- Име на компанията
- Вашето име и фамилия
- Ваши данни за адреса
- Вашият телефонен номер
- Вашият имейл адрес
- Вашият IP адрес

Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. събира и обработва лични данни за администриране на клиенти, изпълнение на споразумения/заявления, обработка на поръчки, събиране на плащания и оптимизиране на уебсайта. Освен това личните данни се събират и обработват с цел спазване на правни задължения.

Google Анализ

Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. използва Google Analytics, за да проследява как потребителите използват уебсайта и колко ефективни са рекламите Adwords на Theo Faassen Transport N.V. на страниците с резултати от търсенето в Google. Получената по този начин информация, включително адресът на вашия компютър (IP адрес), се прехвърля и съхранява от Google на сървъри в САЩ.
Google може да предостави горепосочената информация на трети страни, ако е законово задължена да го направи, или доколкото тези трети страни обработват информацията от името на Google. Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. няма влияние върху това. Google Analytics съхранява данните ви за 14 месеца, след което те се изтриват автоматично.
Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. не е дала разрешение на Google да използва информацията от Анализа, получена чрез Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V., за други услуги на Google.

Социални плъгини

Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. използва връзки към социални медии, чрез които лични данни се споделят с трети страни, за да ви предложи възможно най-доброто преживяване и да покаже реклами, съобразени специално с вас. Освен това Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. използва редица плъгини на уебсайта, чрез които се споделя IP адресът (на вашия компютър). Тези плъгини имат за цел да гарантират безопасността и да ви предложат възможно най-добрия уебсайт.

Данните, които се споделят с трети страни, се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на целта. Facebook запазва данните, свързани с вашия акаунт, докато акаунтът не бъде изтрит, освен ако Facebook вече не се нуждае от тези данни, за да предоставя продуктите и услугите, предлагани от Facebook.

Преглед, промяна или изтриване на данни

Имате право да проверявате, коригирате или изтривате личните си данни. Можете да изпратите заявка за проверка, корекция или премахване до info@faassen.net. Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. ще отговори на вашето искане възможно най-бързо, но в рамките на четири седмици, и ще го изпълни, когато е необходимо.

Период на запазване на данните

Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. не съхранява Вашите лични данни по-дълго, отколкото е строго необходимо за осъществяване на целите, за които са събрани Вашите данни. След приключване на работата съответните данни ще бъдат премахнати веднага щом това стане възможно.
Ако сте сключили споразумение с нас, данните ви няма да се съхраняват за повече от 7 години. Това се отнася само за данните, които са включени в документите, които сме длъжни да съхраняваме съгласно законовото задължение за запазване. По този начин Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. си запазва правото да съхранява всички лични данни, ако това се изисква по закон, до датата, на която задължението за съхранение е изпълнено, или ако това вече не се изисква по закон.

Споделяне с други хора

Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. ще разкрие вашите лични данни на трети страни само ако това е необходимо за изпълнението на споразумение с вас или за спазването на законово задължение.
Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. се задължава да съхранява всички данни по възможно най-сигурния начин. Theo Faassen Transport N.V. очаква това и от трети страни, с които се споделят данните. Въпреки това Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. няма никакво влияние или право на глас по този въпрос.
Данните, които се споделят с трети страни, са сведени до възможния минимум.

Сигурно

Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. се отнася сериозно към защитата на вашите лични данни и предприема подходящи мерки за предотвратяване на злоупотреба, загуба, неоторизиран достъп, нежелано разкриване и неоторизирани промени.

Ако имате впечатлението, че данните ви не са правилно защитени, има индикации за злоупотреба или желаете да получите повече информация относно сигурността на личните данни, събирани от Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V., моля, свържете се с Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. на info@faassen.net.