Polityka prywatności

Dane osobowe, które są przetwarzane

Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. może przetwarzać dane osobowe, ponieważ użytkownik korzysta z usług Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. i/lub ponieważ sam je podaje wypełniając formularz kontaktowy na stronie internetowej. Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. może przetwarzać następujące dane osobowe:

- Nazwa firmy
- Twoje imię i nazwisko
- Twoje dane adresowe
- Twój numer telefonu
- Twój adres e-mail
- Twój adres IP

Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu administrowania klientami, realizacji umów/wniosków, przetwarzania zamówień, pobierania płatności oraz optymalizacji strony internetowej. Ponadto dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu wypełnienia zobowiązań prawnych.

Google Analytics

Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. korzysta z Google Analytics, aby śledzić, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i jak skuteczne są reklamy Adwords firmy Theo Faassen Transport N.V. na stronach wyników wyszukiwania Google. Uzyskane w ten sposób informacje, w tym adres komputera użytkownika (adres IP), są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
Google może przekazywać powyższe informacje osobom trzecim, jeżeli jest do tego prawnie zobowiązana lub jeżeli osoby te przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. nie ma na to wpływu. Google Analytics przechowuje Państwa dane przez 14 miesięcy, po czym są one automatycznie usuwane.
Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. nie udzieliło Google pozwolenia na wykorzystanie informacji Analytics uzyskanych za pośrednictwem Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. do innych usług Google.

Wtyczki społecznościowe

Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. korzysta z linków do mediów społecznościowych, gdzie dane osobowe są udostępniane osobom trzecim w celu zaoferowania Państwu jak najlepszych doświadczeń i wyświetlania reklam dostosowanych do Państwa potrzeb. Ponadto Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. wykorzystuje na stronie internetowej szereg wtyczek, dzięki którym udostępniany jest adres IP (Państwa komputera). Te wtyczki mają na celu przede wszystkim zagwarantowanie bezpieczeństwa i zaoferowanie Ci najlepszej możliwej strony internetowej.

Dane, które są udostępniane osobom trzecim, są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu. Facebook zachowuje dane związane z kontem użytkownika do momentu usunięcia konta, chyba że Facebook nie potrzebuje już tych danych do dostarczania produktów i usług oferowanych przez Facebook.

Przeglądanie, modyfikowanie lub usuwanie danych

Mają Państwo prawo do wglądu, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych. Prośbę o kontrolę, korektę lub usunięcie można wysłać na adres info@faassen.net. Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. odpowie na Twoją prośbę tak szybko, jak to możliwe, ale w ciągu czterech tygodni, i wprowadzi ją w życie, jeśli będzie to właściwe.

Okres przechowywania danych

Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. nie przechowuje Państwa danych osobowych dłużej niż jest to absolutnie konieczne do realizacji celów, dla których dane te zostały zebrane. Po zakończeniu prac odpowiednie dane zostaną usunięte tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.
Jeśli zawarli Państwo z nami umowę, Państwa dane nie będą przechowywane dłużej niż 7 lat. Dotyczy to wyłącznie danych zawartych w dokumentach, które jesteśmy zobowiązani przechowywać zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania. Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. zachowuje zatem prawo do przechowywania wszelkich danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo, do dnia, w którym obowiązek przechowywania został spełniony lub jeśli nie jest to już wymagane przez prawo.

Dzielenie się z innymi

Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. ujawni dane osobowe użytkownika stronom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do wykonania umowy z użytkownikiem lub do wypełnienia obowiązku prawnego.
Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. zobowiązuje się do przechowywania wszystkich danych w możliwie najbezpieczniejszy sposób. Theo Faassen Transport N.V. oczekuje tego również od stron trzecich, którym dane są udostępniane. Jednakże Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. nie ma na to wpływu ani wpływu.
Dane udostępniane osobom trzecim są w jak największym stopniu minimalizowane.

Bezpieczna strona

Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. poważnie traktuje ochronę danych osobowych i podejmuje odpowiednie środki w celu zapobieżenia niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie, nieupoważnionemu dostępowi, niepożądanemu ujawnieniu i nieupoważnionym zmianom.

Jeśli mają Państwo wrażenie, że Państwa dane nie są odpowiednio zabezpieczone, istnieją oznaki niewłaściwego wykorzystania lub chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa danych osobowych gromadzonych przez Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V., prosimy o kontakt z Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. pod adresem info@faassen.net.

pl_PLPolski