Privacy Policy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V.  , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. verstrekt. Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V.   kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Bedrijfsnaam
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van overeenkomsten/aanvragen, verwerking van bestellingen, het incasseren van betalingen, het optimaliseren van de website. Daarnaast worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Google Analytics

Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Theo Faassen Transport N.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google kan de bovengenoemde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V.   heeft hier geen invloed op. Google Analytics bewaart uw gegevens 14 maanden waarna deze automatisch worden verwijderd.
Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V.   heeft Google geen toestemming gegeven om via Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Sociale plug-ins

Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V.   maakt gebruik van Social Media-koppelingen waarbij persoonlijke gegevens worden gedeeld met derden om u een zo goed mogelijke ervaring te bieden en speciaal op u afgestemde advertenties te tonen. Verder maakt Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. gebruik van een aantal plug-ins op de website waarbij het IP-adres (van uw computer) gedeeld wordt. Deze plug-ins zijn voornamelijk bedoeld om de veiligheid te waarborgen en u een zo optimaal werkende website aan te bieden.

Gegevens die worden gedeeld met derden worden zolang bewaard als nodig is voor de uitvoering van het doel. Facebook bewaart gegevens die zijn gekoppeld aan uw account tot het moment dat het account wordt verwijderd, tenzij Facebook deze gegevens niet langer nodig heeft voor het aanbieden van de door Facebook aangeboden producten en diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@faassen.net. Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren en uitvoeren indien van toepassing.

Termijn voor het bewaren van gegevens

Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na het afronden van de werkzaamheden worden de betreffende gegevens verwijderd zodra dit toelaatbaar is.
Bent u met ons tot een overeenkomst gekomen, dan worden uw gegevens niet langer dan 7 jaar bewaard. Hierbij gaat het alleen om de gegevens die in de documenten zijn opgenomen die we volgens de wettelijke bewaarplicht verplicht zijn te bewaren. Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. behoudt zodoende het recht om eventuele persoonsgegevens te bewaren indien dit wettelijk verplicht is tot de datum dat aan de bewaarplicht voldaan is, of het niet langer wettelijk verplicht is.

Delen met anderen

Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. verstrekt uw persoonsgegevens slechts aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. waarborgt alle gegevens zo veilig mogelijk op te slaan. Theo Faassen Transport N.V. verwacht dit ook van derden met wie de gegevens gedeeld worden. Echter heeft Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. hier verder geen invloed op of zeggenschap in.
Gegevens die gedeeld worden met derden worden zoveel mogelijk geminimaliseerd.

Beveiligen

Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of u meer informatie verlangt over de beveiliging van de door Theo Faassen Transport N.V.  / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Theo Faassen Transport N.V. / Theo Faassen Expeditie N.V. / Theo Faassen Distributie B.V. via info@faassen.net.

nl_NLNederlands